Android kullanıcılarının sıklıkla karşılaştıkları sorunlardan biri Google Play Güncelleme Sorunu olmaktadır. Diğer uygulamaların aksine otomatik olarak güncellenen Google Play Store uygulaması, bazı durumlarda güncelleme hatasıyla karşılaşmaktadır. Bu gibi durumlarda google play store’yi manuel olarak güncellemek gerekmektedir. Bu yazımızda üç farklı yöntem ile Google Play Store güncelleme işlemini anlatacağız.

Google Play Store Güncelleme

1. Google Play Store Uygulaması Üzerinden Güncelleme

  • Telefonunuzda yüklü…

Bu yazımızda instagram profil fotoğrafı büyütme nasıl yapılır ve instagram profil fotoğrafı indirmeyi anlatacağız. Bildiğiniz gibi instagramda kişilerin profil fotoğrafları küçüktür ve indirilememektedir. Ancak sizlere tanıtacağımız yöntemlerle istediğiniz kişinin instagram profilini büyütebilir, telefonunuza veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Android ve iOS kullanıcılarına instagran profil büyütme ve instagram profil fotoğrafı indirmek için öncelikle…

Teloji.com

https://teloji.com mobil teknoloji sitesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store